VƏLK

(Çənbərək)
boyaq maddəsi kimi istifadə edilən yabanı bitki. – Keşmişdərdə bu vəlk gön-dəri boyağı üçün işdənirdi

Bir cevap yazın