VƏLƏNGƏLƏN

(Xaçmaz, Oğuz)
uzun əlağacı. – O vələngələni bir mənə ver (Oğuz)

Bir cevap yazın