VƏLƏM-VƏLƏM

(Salyan)
pırtlaşıq, dağınıq <saç>. – Başu:n tükü vələm-vələmdi

Bir cevap yazın