VƏLƏKƏ

(Oğuz)
boyaq maddəsi kimi istifadə olunan yabanı bitki adı. – Vələkə çay qırağında olur

Bir cevap yazın