VƏ:ĞA

(Barana, Cəbrayıl, Hamamlı, Qazax, Şəmkir, Tovuz)
bax vağya . – Və:- ğamda görmüşəm səni be:jə (Qazax); – Be:jə və:ğamı qarışdımışam; – Bu gecə pis bir və:ğa görmüşəm (Hamamlı); – Gejə bir yaxşı və:ğa görmüşəm (Tovuz)

Bir cevap yazın