ÜZÜLMƏK

ÜZÜLMƏK I f. Zəifləmək. Sara xəstəlikdən üzülmüşdü.

ÜZÜLMƏK II f. Aralı düşmək… Mən necə dərd çəkməyim, əlim yardan üzülür.

 

ÜZÜLMƏK sözü nədir? – ÜZÜLMƏK sozu nedir? – ÜZÜLMƏK sözünun mənası – ÜZÜLMƏK sozunun omonimi – ÜZÜLMƏK sözünün omonimi – ÜZÜLMƏK omonimi – ÜZÜLMƏK basqa menasi var mi? – ÜZÜLMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın