TUTULMAQ

TUTULMAQ I f. Yaxalanmaq, həbs olunmaq. Atam tutulmuşdu, mühakimə ediləcəkdi (M.İbrahimov).

TUTULMAQ II f. Alınmaq, təsir etmək. Sadıq tutuldu. Bir siqaret yandırdı (A.Babayev).

TUTULMAQ III f. Düçar olmaq. Avam anası tutuldu qəmə; Avam atası qaşını çatdı (M.Müşfiq).

 

TUTULMAQ sözü nədir? – TUTULMAQ sozu nedir? – TUTULMAQ sözünun mənası – TUTULMAQ sozunun omonimi – TUTULMAQ sözünün omonimi – TUTULMAQ omonimi – TUTULMAQ basqa menasi var mi? – TUTULMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın