TOR

TOR I is. Balıq və başqa heyvanları tutmaq üçün hörülmüş, toxunmuş şəbəkə, zənbil.

TOR II is. Tələ, hiylə, kələk. Düşmüşlər gah şirin, gah acı toruna; Sevinəsevinə, qoruna-qoruna (M.Müşfiq).

TOR III is. Qaranlıq. Şamxal hiss etdi ki, Güləsərin başı hərlənir, hər şey onun gözünə tor görünür (İ.Şıxlı).

 

TOR sözü nədir? – TOR sozu nedir? – TOR sözünun mənası – TOR sozunun omonimi – TOR sözünün omonimi – TOR omonimi – TOR basqa menasi var mi? – TOR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın