TOP

TOP I is. hərb. Silah. Atılır dağların başından toplar; Bomboş daraqlarla dolmuş akoplar (S.Rüstəm).

TOP II is. idm. Kos. Adi top oyunu, ya da bir əsər; Ona zövq verirdi dünyalar qədər (Ə.Kürçaylı).

TOP III is. şahm. Şahmatda fiqur. Top öz gücünə görə yalnız vəzirdən geri qalır.

TOP IV is. Materialın bütöv hissəsi, parça və kağız yumağı. Axırda hərəsi Nəbiyə bir top parça verdi (“Qaçaq Nəbi”).

 

TOP sözü nədir? – TOP sozu nedir? – TOP sözünun mənası – TOP sozunun omonimi – TOP sözünün omonimi – TOP omonimi – TOP basqa menasi var mi? – TOP sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın