TİTRƏK

TİTRƏK I is. bot. Azərbaycanda bitki adlarından biri.

TİTRƏK II sif. Əsən, təlaşlı. O, titrək səslə danışırdı.

 

TİTRƏK sözü nədir? – TİTRƏK sozu nedir? – TİTRƏK sözünun mənası – TİTRƏK sozunun omonimi – TİTRƏK sözünün omonimi – TİTRƏK omonimi – TİTRƏK basqa menasi var mi? – TİTRƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın