TƏRZ

TƏRZ I is. [ ər. ] qram. Fellə ifadə olunan hərəkətin məna hüdudu. Azərbaycan dilində də felin tərz kateqoriyası vardır.

TƏRZ II is. [ ər. ] Şəkildə, formada. Onun dodaqları xəfif bir tərzdə titrəyirdi (M.Hüseyn).

 

TƏRZ sözü nədir? – TƏRZ sozu nedir? – TƏRZ sözünun mənası – TƏRZ sozunun omonimi – TƏRZ sözünün omonimi – TƏRZ omonimi – TƏRZ basqa menasi var mi? – TƏRZ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın