TƏRLƏMƏK

TƏRLƏMƏK I f. Tər tökmək. İlin hər fəslində tərləyirəm.

TƏRLƏMƏK II f. Xərcləmək, ödəmək. Ay yoldaş, bir az tərləmək lazım gəlir, sənə havayı iş görmürlər (H.Nəzərli).

 

TƏRLƏMƏK sözü nədir? – TƏRLƏMƏK sozu nedir? – TƏRLƏMƏK sözünun mənası – TƏRLƏMƏK sozunun omonimi – TƏRLƏMƏK sözünün omonimi – TƏRLƏMƏK omonimi – TƏRLƏMƏK basqa menasi var mi? – TƏRLƏMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın