TƏN

TƏN I is. [ fars. ] Bədən, əndam. Həmi bir can, bir tənin; Çox şükür sənə ey xuda! Olmadıq biz əğyarə fəda (Ü.Hacıbəyov).

TƏN II sif. Düz. Sona hündürboylu, gülümsər, gözəl tən yerişli, şux gülüşlü bir qız idi (C.Cabbarlı).

TƏN III zərf Bərabər, düz yarı bölmə. Qardaş olaq, tən bölək (Ata. sözü).

 

TƏN sözü nədir? – TƏN sozu nedir? – TƏN sözünun mənası – TƏN sozunun omonimi – TƏN sözünün omonimi – TƏN omonimi – TƏN basqa menasi var mi? – TƏN sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın