SÜZMƏK

SÜZMƏK I f. Oynamaq. Al fişənglər göy üzündə çal-çarpaz süzür (O.Sarıvəlli).

SÜZMƏK II f. Baxmaq, tamaşa etmək. Süzürəm qıy vuran məğrur qartalı; Ömür vəfasızdır, insan qocalır (Ə.Kürçaylı).

SÜZMƏK III f. Süzgəcdən keçirmək. Qəribə duyğular hey axın-axın; Süzülür qəlbimə bayaqdan bəri (B.Vahabzadə).

 

SÜZMƏK sözü nədir? – SÜZMƏK sozu nedir? – SÜZMƏK sözünun mənası – SÜZMƏK sozunun omonimi – SÜZMƏK sözünün omonimi – SÜZMƏK omonimi – SÜZMƏK basqa menasi var mi? – SÜZMƏK sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın