SÜYÜŞMƏX’

(Gəncə, Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Şəki)
xəlvətcə qaçmaq, əkilmək, aradan çıxmaq. – Dalaşan uşağ süyüşüb aradan çıxdı (Oğuz); – Qaçmağ ayıfdı, süyüşdüm (Gəncə); – Gördüm üzbaşılar vurhavur xarc yığırlar, ordan kirimiş süyüşdüm (Şəki)

Bir cevap yazın