SÜYMƏ

(Gədəbəy)
bax süğmə . – Süymə iki haçanın arasına qoyulan ağaşdı

Bir cevap yazın