SÜR-SİNC

(Qazax)
sir-sifət. – Öyüηüeşiyiηi yağı aparıf, suruna-sincinə no:luf?

Bir cevap yazın