SÜRƏX’

I
(Borçalı, Qazax, Yevlax)
cıdır. – Atı sürəyə qo:rdular (Borçalı); – Atdarımız sürəkdə qaçırdı (Yevlax)
II
(Daşkəsən, Qazax)
bax sürəg (Qazax)
◊ Sürəx’ salmax’ (Qazax) – ovu qovub bərəyə gətirmək. – Bu meşəyə sürəx’ salın

Bir cevap yazın