SÜNNƏ

(Tovuz)
dəyənin belini möhkəm saxlamaq üçün qoyulan ağac

Bir cevap yazın