SÜNGÜTMƏX’

(Şəmkir)
dağıtmaq, bərbad etmək, sıradan çıxartmaq. – Qoyma, inəx’ buraları süngütdü

Bir cevap yazın