SÜMBƏSÜMÜK

(Bərdə)
uşaq oyunu adı. – Sümbəsümükdə sümüy atıllar, so:ra tapıllar

Bir cevap yazın