SÜMƏX’LƏMƏX’

(Basarkeçər, Şahbuz, Zəngilan)
yundan əyirilmiş ipin çıxıntılarını kırtızla sürtüb təmizləmək. – Nənəm if süməx’li:r (Zəngilan); – Otu bu yunnan birəz süməx’lə (Basarkeçər)

Bir cevap yazın