SÜLÜX’

I
(Cəbrayıl, Göyçay, Kürdəmir, Laçın)
təzə göyərmiş, sütül qamış. – Vəli bir dəstə sülüx’ dərdi (Göyçay)
II
(Başkeçid, Borçalı)
zəli. – Bizim sularda sülüx’ olmaz
III
(Gədəbəy)
quru odun
IV
(Qazax)
bir şeyə dadandırılmış, acgöz. – Söylünün qızı xarav öyrənif, sülüx’ quzu kimi elə adamın əlnə baxer; – Sülüx’ quzu həməşə özgə qoyunun altına cumor
V
(Borçalı)
tamah. – O, sülühün saxlıya bilmir

Bir cevap yazın