SÜLÖYSÜN

I
(Qazax)
bax siləvsun
II
(Ağdam, Borçalı, Ucar, Şamaxı)
bax süleysin II. – Sülöysün adamın gözü həməşə yeməkdə qalar (Ucar)

Bir cevap yazın