SÜLMƏŞDƏMƏX’

(Çənbərək)
təmizləmək. – Bir qavlama doğramıyı sülməşdədi yedi Murtuz

Bir cevap yazın