SÜLƏNGİ

(Cəbrayıl, Quba)
bax süləngəc . – Axlı qarı yaman süləngi arvaddı (Cəbrayıl); – Çux süləngi uşağsan, elə bil hiç nə gürməmisən (Quba)

Bir cevap yazın