SOL

SOL I is. Tərəf, sağın əksi. Qoşun yayılıbdı sola, həm sağa; Mənim bu günümdə gələsən, Nəbi! (“Qaçaq Nəbi”).

SOL II is. [ lat. ] mus. Diatonik qammanın beşinci notu.

SOL III is. zool. Enli və yastı dəniz balığı. Dənizin bu sahəsində nədənsə sol növlü balıq daha çox olurdu.

SOL IV f. Rəngi qaçmaq, ağarmaq, bozarmaq. Xasə əridi, üzüldü canın; Soldu gül üzün, qaraldı qanın (M.Ə.Sabir).

 

SOL sözü nədir? – SOL sozu nedir? – SOL sözünun mənası – SOL sozunun omonimi – SOL sözünün omonimi – SOL omonimi – SOL basqa menasi var mi? – SOL sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın