ŞIRTILIX

I
(Ağdam, Şuşa)
1. abırsızlıq. – Elə şırtılıx onun peşəsidi (Ağdam)
2. şırtıqlıq
◊ Şırtılıx eləməx’ (Ağdam, Şuşa) – 1. abırsızlıq etmək. – Şırtılıx eləmə, ayıfdı (Ağdam); 2. sırtıqlıq etmək. – Şırtılıx eləməx’dənsə get bir iş gör (Şuşa)
II
(Qəbələ, Oğuz)
əzilmiş lobya, yağ və soğandan hazırlanan xörək adı

Bir cevap yazın