ŞIRNA

I
(Meğri)
kiçik şəlalə. – İndicə baləcə dəyirmanın yanındakı şırnadə çimirdıx
II
(Zəngilan)
damda yığılan suyun axması üçün düzəldilən nov, novça

Bir cevap yazın