ŞIPBILDAH

(Meğri)
dava-dalaş, hayküy. – Gənə bu nə şıpıldahdı, ay Mənsüm?

Bir cevap yazın