ŞİMŞİRMƏG

(Salyan)
həvəs göstərmək, meyil etmək. – Uşax həmişə yasağ olunmuş işə şimşirər

Bir cevap yazın