ŞİMİŞ

(Ordubad)
söyüd ağacının cavan zoğu. – Şimişnən narın süpürgəni bağlayırıx

Bir cevap yazın