ŞİMA:RA

(Qazax)
daim, həmişə. – Su burdan şima:ra axerdi, biyil kəsilif

Bir cevap yazın