ŞİLKƏ

(Salyan)
cırıq. – İndi şilkə döşəgdə yatan yoxdu

Bir cevap yazın