ŞİLƏSƏR

I
(Ağdam, Cəbrayıl, Zəngilan)
evin üstünə düzülən millər. – Şiləsəri evin üstünə qoyullar, bir ujun atmıya bağlıyıllar, bir ujun da tufara (Ağdam); – Şiləsər aldım, gətidim (Zəngilan); – Ardıc ağacınnan yaxşı şiləsər olar (Cəbrayıl)
II
(Xaçmaz, Quba)
eyvan

Bir cevap yazın