ŞİLƏKANNIĞ

(Dərbənd)
kos-kosluq. – Meşədə şiləkannığ çoxdi

Bir cevap yazın