ŞİKƏSTƏ

ŞİKƏSTƏ I is. [ fars. ] Segah məqamında zərbli muğam. Tarın tellərində kəsmə şikəstə; Tutmuşdum dişimdə bir tatlı bəstə (M.Müşfiq).

ŞİKƏSTƏ II is. [ fars. ] Fars yazısında bir xəttin adı. Xəttat Nəcəfqulu məktəbinin dizi dibində çox oturmuş, sünbüli, reyhani, nəsx, şikəstə, süls xətlərindən dərs almışdı (Ə.Cəfərzadə).

 

ŞİKƏSTƏ sözü nədir? – ŞİKƏSTƏ sozu nedir? – ŞİKƏSTƏ sözünun mənası – ŞİKƏSTƏ sozunun omonimi – ŞİKƏSTƏ sözünün omonimi – ŞİKƏSTƏ omonimi – ŞİKƏSTƏ basqa menasi var mi? – ŞİKƏSTƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın