SİFƏT

SİFƏT I is. [ ər. ] Üz. Gör necə artırmısan; Sifətinin sayını (Ə.Kürçaylı).

SİFƏT II is. [ ər. ] qram. Əşyanın əlamət və keyfiyyətini bildirən bir nitq hissəsi.

 

SİFƏT sözü nədir? – SİFƏT sozu nedir? – SİFƏT sözünun mənası – SİFƏT sozunun omonimi – SİFƏT sözünün omonimi – SİFƏT omonimi – SİFƏT basqa menasi var mi? – SİFƏT sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın