ŞIDIRĞA

(Tovuz)
1. tez, sürətlə
2. fasiləsiz, ara vermədən

Bir cevap yazın