ŞEŞƏMADI

I
(Borçalı)
lobya və soğandan hazırlanan xörək adı
II
(Qazax)
ədalı, əda ilə. – Yaman uşaxdı, gör ağajı əlində nejə şeşəmadı tutor

Bir cevap yazın