ŞELLƏNMƏX’

(Zaqatala, Zəngilan)
lovğalanmaq, özünü çəkmək, qürrələnmək. – Anası didikçə, oğlu da şellənirdi (Zaqatala); – Heç şellənmə, cücəni payızda sayallar (Zəngilan)

Bir cevap yazın