ŞEHDƏRƏN

(Xanlar)
yabanı dərman bitkisi. – Şehdərənin balaja-balaja sarı çiçəyi oley; – Şehdərənin çayın da içellər

Bir cevap yazın