SAY

SAY I is. qram. Əşyanın miqdar və sırasını bildirən nitq hissəsi.

SAY II is.Miqdar, kəmiyyət. Çənlibeldə dəlilərin sayı gün-gündən artırdı (“Koroğlu”).

SAY III is. Dənizdə və ya çayda dayaz yer. Gözlərimə görünməsin; Göy dəryalar saya kimi (R.Rza).

SAY IV sif. Tanınmış, məşhur. O çox say kişidir, kənddə hamı ona hörmət edir.

SAY V f. Hesablama. Qoyunları sayıb Əhmədə təhvil verin.

 

SAY sözü nədir? – SAY sozu nedir? – SAY sözünun mənası – SAY sozunun omonimi – SAY sözünün omonimi – SAY omonimi – SAY basqa menasi var mi? – SAY sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın