SAYƏ

SAYƏ I is. [ fars. ] Kölgə. Qaşın qabağında sığallı birçək; Sayə salmış üzə şölə, mübarək (M.P.Vaqif).

SAYƏ II is. [ fars. ] Himayə, vasitə. Sənin sayəndə ağ günə çıxdıq.

 

SAYƏ sözü nədir? – SAYƏ sozu nedir? – SAYƏ sözünun mənası – SAYƏ sozunun omonimi – SAYƏ sözünün omonimi – SAYƏ omonimi – SAYƏ basqa menasi var mi? – SAYƏ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın