SATAŞMAQ

SATAŞMAQ I f. Gözə görünmək, gözə dəymək. Ayağını üzəngidən yenicə çəkən Cahandar ağanın gözü pəncərəyə sataşdı (İ.Şıxlı).

SATAŞMAQ II f. Söz atmaq, ələ salmaq. Allah, Allah! Sən kafir oldun, dinə sataşdın (H.Cavid).

 

SATAŞMAQ sözü nədir? – SATAŞMAQ sozu nedir? – SATAŞMAQ sözünun mənası – SATAŞMAQ sozunun omonimi – SATAŞMAQ sözünün omonimi – SATAŞMAQ omonimi – SATAŞMAQ basqa menasi var mi? – SATAŞMAQ sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın