ŞATAL

I
(Qax, Oğuz, Şəki, Zaqatala)
xüsusi toxunmuş corab növü (ayaqqabı əvəzinə geyilir). – A qız, mənim şatalımı ver giyim (Şəki)
II
(Qax)
əsgidən düzəldilmiş top

Bir cevap yazın