ŞARPANNAMAX

(Çənbərək)
döymək, vurmaq. – Şarpannadı qırdı qoruxçular çovannarı

Bir cevap yazın