SAR

SAR I is. [ ər. ] zool. Qırğı nəslindən olan quş. Tülək, tərlan qorxmaz sardan; Könül ayrılmaz Nigardan (“Koroğlu”).

SAR II f. Bürümək. Azacıq hər tərəfi sardı sükut; İndi Gülnaz mütəhəyyir, məhbut (M.Müşfiq).

 

SAR sözü nədir? – SAR sozu nedir? – SAR sözünun mənası – SAR sozunun omonimi – SAR sözünün omonimi – SAR omonimi – SAR basqa menasi var mi? – SAR sozunun menasi- CÜYÜR sozunun istifadesi oxşar soz oxsar sözü


Bir cevap yazın