ŞANNAMAX

(Xanlar, Qazax)
nişanlamaq, adaxlamaq. – Qo:mnan-zaddan yığıf getdix’ qızı şannadıx

Bir cevap yazın