ŞAMPIRRAMAX

(Gədəbəy)
möhkəm döymək. – Nə:η qədyi şampırreysıη, a qıvlasız?

Bir cevap yazın